Podziękowanie dla Pana Waldemara Witkowskiego

Zespół Fundacji „Pies Przewodnik” i Fundacji „Vis Maior”, dziękuje Panu Waldemarowi Witkowskiemu za pokrycie kosztu zamieszczenia, w gazecie „echo dnia”, ogłoszenia o szkoleniu przygotowującym do przyjęcia psa przewodnika.

Mamy nadzieję, że dzięki ogłoszeniu informacja o organizowanych przez nas warsztatach dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Odpowiedz

Komentarz: