Wzmocnienie kompetencji wizualnych osób niewidomych w komunikacji ze społeczeństwem

Projekt “Wzmocnienie kompetencji wizualnych osób niewidomych w komunikacji ze społeczeństwem” jest realizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności (Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO).
Dążymy do unowocześnienia metod komunikacji, a tym samym zwiększenia dostępności dla osób niewidomych. Poprawa komunikacji, wykorzystanie aktualnych trendów i nowych technologii jest szansą na efektywną realizację naszych celów statutowych. Realizacja tych działań odbywa się w ramach programu bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności.

Na lata 2020-2022 zaplanowaliśmy szereg działań, których bezpośrednim celem będzie m.in. przeciwdziałanie stereotypom oraz dostarczenie wiedzy o sposobach kontaktu i współpracy z niewidomymi. Umożliwi to łatwiejszą akceptację osób niewidomych i niedowidzących w społeczeństwie, zwłaszcza zaś akceptację osób poruszających się z psami przewodnikami. Chcemy ponadto włączyć osoby o specjalnych potrzebach do aktywnego uczestnictwa w kulturze zdominowanej przez komunikaty wizualne.

Co planujemy?
– szkolenia językowe poprawiające metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej naszych pracowników
– stworzenie katalogów gotowych rozwiązań wizualno-graficznych dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku
– przebudowę serwisów internetowych, wpływając na wzmocnienie jej funkcjonalności i dostępności, nie tracąc zarazem na jej wartości estetycznej
– wydanie poradnika dla osób tracących wzrok
– przystosowanie siedziby fundacji Vis Maior i Fundacji „Pies Przewodnik” dla osób niepełnosprawnych i zwiększenie standardów ich użytkowania.

Wzmocnienie kompetencji wizualnych osób niewidomych w komunikacji ze społeczeństwem

Dążymy do unowocześnienia metod komunikacji, a tym samym zwiększenia dostępności dla osób niewidomych. Poprawa komunikacji, wykorzystanie aktualnych trendów i nowych technologii jest szansą na efektywną realizację naszych celów statutowych. Realizacja tych działań odbywa się w ramach programu bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich organizowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Na lata...
Czytaj cały artykuł