„Apsystent” Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług aplikanta na trenera psów przewodników

wszystkie_loga_apsystentFundacja „Pies Przewodnik” jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług aplikanta na trenera psów przewodników. Wszelkie szczegóły znajdują się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1209881

 

Termin składania ofert upływa 18 października o godz.20:00.

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie fundacji: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10 w Warszawie lub przesłać pocztą elektroniczną: biuro@piesprzewodnik.org.pl

Zapraszamy!

Odpowiedz

Komentarz: