„Apsystent” Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie badań specjalistycznych

Fundacja „Pies Przewodnik”, jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych badań dla psów, szkolonych do pełnienia roli psów przewodników.

Ofertę lub oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl w formie skanu podpisanego dokumentu , Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2020 roku do godziny 24:00.Wszelkie szczegóły pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/16921

Odpowiedz

Komentarz: