„Apsystent” zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług trenera rodzin zastępczych

wszystkie_loga_apsystentFundacja „Pies Przewodnik”, jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. zaprasza do składania ofert  na świadczenie usług trenera rodzin zastępczych. Jego obowiązki to:

 

a)      prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych z zakresu socjalizacji szczeniąt,

b)      prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych z zakresu podstawowego posłuszeństwa,

c)       przygotowywanie i prowadzenie zajęć teoretycznych z zakresów: eliminacja zachowań niepożądanych, wychowania i rozwoju młodych psów, dobrostan psa pracującego, etycznego traktowania, budowanie relacji człowiek-pies, techniki szkoleniowe lub inne,

d)      planowanie i przeprowadzanie sesji treningowych grupowych i indywidualnych,

e)      znajomość i stosowanie wytycznych w zakresie szkolenia i zasad przeprowadzania egzaminów
i testów,

f)       właściwe stosowanie metody nauczania psa,

g)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z psem, trenerów
i wolontariuszy oraz osób trzecich podczas szkolenia i pracy psów,

h)      odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje, uczestników szkolenia i psów,

i)        odpowiedzialność za prowadzenie zajęć zgodnie z dobrostanem i etycznym traktowaniem psa
i komfortem uczestników zajęć,

j)        przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas szkolenia psów przewodników u  wolontariuszy
i rodzin zastępczych,

k)      dbałość  o ciągłe pogłębianie wiedzy,

l)        szkolenie rodzin zastępczych w zakresie sprawowania właściwej opieki nad szczeniakami
i młodymi psami, w tym do nadzorowania przebiegu  szkolenia podstawowego,

m)    prowadzenie grupowych i indywidualnych szkoleń dla wolontariuszy z zakresu podstawowego posłuszeństwa psów przygotowywanych do pracy,

n)      prowadzenie zajęć teoretycznych z tematyki dotyczącej szkolenia psa m.in. eliminacja zachowań niepożądanych, , dobrostan psa pracującego,

  • o)      utrzymywanie kontaktu z koordynatorem z organizacji, w ramach której uczestniczy w szkoleniu zarówno w sprawach organizacyjnych jak i w kwestiach dotyczących zabezpieczenia dobrostanu psa, tworzenie wewnętrznych  sprawozdań dla szkoły z  przebiegu rozwoju kandydata na PP,

p)      utrzymywanie kontaktu z instruktorem i stosowanie się do jego wytycznych,

q)      świadomość zakresu obowiązków i odpowiedzialności wynikającej ze szkolenia psa dla osoby niewidomej,

r)       dbałość o zachowanie dobrostanu psa w rodzinie zastępczej.

 

Oferty należy składać do 11 lutego 2020 osobiście w siedzibie biura fundacji (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10)  lub drogą elektroniczną na adres: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl

Szczegóły pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1230664#

Odpowiedz

Komentarz: