„Apsystent” Zapraszamy do składania ofert na zakup akcesoriów dla psów

Fundacja „Pies Przewodnik” jako partner projektu pt.: „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1,  zapraszamy

do składania ofert na zakup akcesoriów dla psów, potrzebnych w pierwszym etapie szkolenia na psy przewodniki osób niewidomych.

Dokumenty można składać drogą elektroniczna pod adresem agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl lub osobiście w siedzibie fundacji pod adresem Fundacja „Pies Przewodnik”, ul. Bity Warszawskiej 1920 Roku nr 10, 02-366 Warszawa.

Dokumenty można składać w terminie do 28.09.2020 do końca dnia.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/6602

Odpowiedz

Komentarz: