„Apsystent” Ponownie zapraszamy do składania ofert na zakup karmy i gryzaków twardych dla psów ras dużych

wszystkie_loga_apsystentFundacja „Pies Przewodnik”, jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. ponownie zaprasza do składania ofert na zakup karmy i gryzaków twardych dla psów ras dużych. Przedmiotem zamówienia jest zakup karmy i gryzaków twardych dla ras dużych psów, które będą szkolone przez Fundację w kierunku umiejętności psa przewodnika osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia. Oferty można składać bądź osobiście w siedzibie fundacji ul. Bitwy warszawskiej 1920 r. nr 10 w Warszawie, bądź drogą elektroniczną: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl Termin składania ofert upływa 27 października 2019 Wszelkie szczegóły znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1212392

Odpowiedz

Komentarz: