„Apsystent” Poszukujemy lecznicy weterynaryjnej

wszystkie_loga_apsystentFundacja „Pies Przewodnik” jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. poszukuje lecznicy, która podejmie się podstawowej opieki weterynaryjnej nad psami, szkolonymi do roli psów przewodników. Zakład leczniczy, który zostanie wybrany w toku postępowania, będzie odpowiedzialny za opiekę nad psami w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej. Usługa będzie polegać na prowadzeniu pełnej profilaktyki, rutynowej i na okresowej ocenie ogólnego stanu zdrowia i kondycji psa. Ogłoszenie w tej sprawie zamieściliśmy w Bazie Konkurencyjności. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1222551

Odpowiedz

Komentarz: