„Apsystent” Poszukujemy wolontariuszy

wszystkie_loga_apsystentFundacja „Pies Przewodnik”  działająca na rzecz osób z dysfunkcją wzroku poszukuje wolontariuszy, którzy podejmą współpracę w procesie szkolenia psów przewodników, jako rodziny zastępcze lub pogotowie wolontarystyczne. Biorąc udział w wolontariacie, kandydat wesprze osoby z niepełnosprawnością wzroku w ich codziennym funkcjonowaniu oraz przyczyni się do zwiększenia ich aktywności społecznej, dzięki pomocy psa przewodnika.

 

Poszukujemy osób, które:

 1. Staną się rodziną zastępczą i przyjmą do swojego domu psa (szczeniaka) pod stałą opiekę. Jej efektem będzie przygotowanie psa, przy współpracy z trenerem, do dalszego etapu szkolenia

lub

 1. Są gotowe przyjąć psa na kilka/kilkanaście dni w roku w ramach działań pogotowia wolontarystycznego.

Oprócz opieki i codziennych zadań związanych z wychowywaniem psa, do obowiązków wolontariusza będzie należała między innymi: ścisła współpraca z trenerem i koordynatorem wolontariuszy, udział w szkoleniach dla wolontariuszy, współpraca z lekarzem weterynarii, przekazywanie informacji potrzebnych do prowadzenia karty postępów psa w szkoleniu.

Fundacja zapewnia utrzymanie psa i opiekę weterynaryjną. Zapewniamy też stały kontakt z trenerem i systematyczne wsparcie, uczestnictwo w zajęciach grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistę.

 

Od kandydata oczekujemy:

 • zainteresowania potrzebami osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku,
 • świadomości celu wolontariatu, jakim jest podniesienie jakości życia i pomoc w codziennym funkcjonowaniu osobom niewidomym i słabowidzącym,
 • szacunku do zwierząt i kierowania się ich dobrem,
 • zaangażowania i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań,
 • chęci rozwoju, poznawania i nauki nowych rzeczy,
 • otwartości na współpracę i dzielenie się pomysłami,
 • bycia otwartym na ewaluację swojej pracy.

 

Wolontariuszem może zostać osoba, która spełnia poniższe wymagania:

 • jest pełnoletnia,
 • jest dobrze zorganizowana, obowiązkowa, świadoma, odpowiedzialna za wykonywanie określonych obowiązków,
 • jeśli pracuje, to ma możliwość przychodzenia do pracy z psem (pies może przebywać sam do 5 godzin dziennie),
 • ma zgodę pozostałych domowników na przyjęcie psa (w rodzinie nie może być dzieci poniżej 5 roku życia),
 • jeśli mieszkanie nie jest własnością wolontariusza, uzyska pisemną zgodę najemcy na zamieszkanie psa,
 • ma warunki domowe odpowiadające potrzebom psa i umożliwiające jego prawidłowy rozwój,
 • mieszka lub często bywa w mieście posiadającym komunikację publiczną, budynki użyteczności publicznej, sklepy, instytucje kultury, itp.
 • jest sprawna lokomocyjnie, porusza się komunikacją publiczną, sama jeździ lub ma w rodzinie dostęp do samochodu osobowego,
 • nie ma alergii na sierść psa.

Dodatkowe atuty:

 • mile widziane doświadczenie w zakresie opieki nad zwierzętami,
 • wskazane jest, żeby w budynku, w którym zamieszkuje wolontariusz, znajdowała się winda
 • mile widziane są inne zwierzęta zamieszkujące w domu wolontariusza, np.: koty, świnki morskie,
 • znajomość specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • Mieszkanie w Warszawie lub okolicach

 

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń w prężnie działającej i dynamicznie rozwijającej się organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji,
 • udział w ogólnopolskim projekcie „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów oraz zasad jego finansowania”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
 • umowę wolontariacką, rekomendację.

 

Przebieg rekrutacji:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety dostępnej w osobnym pliku na adres: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl oraz o dołączenie CV

W kolejnym etapie, po analizie nadesłanych dokumentów, poprosimy wybranych kandydatów o kontakt do osób, które będą mogły udzielić kandydatowi rekomendacji; dotyczy to tylko tych osób, które pracowały wcześniej, jako wolontariusze).

W trzecim etapie kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na przesłane dokumenty czekamy do 15 marca 2020 r.
kontakt agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl, tel. 22 370 28 76

 

Pliki do pobrania:

aplikacja_dla_wolontariuszy_PP

aplikacja_dla_wolontariuszy_PP

Odpowiedz

Komentarz: