Akcesoria dla psów – zapraszamy do składania ofert!

Zapraszamy do składania ofert na zakup akcesoriów dla psów niezbędnych w trakcie szkolenia przyszłych psów przewodników osób niewidomych.

Szczegółowa lista potrzebnych akcesoriów oraz formularz do składania oferty znajduje się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31850

Oferty prosimy składać e-mailowo do 18.02.2021 na adres: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl

Działanie to jest realizowane i finansowane ze środków europejskich w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” (PO WER Działanie 4.1, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18).

Odpowiedz

Komentarz: