Zaszczycili nasz piknik

Składamy gorące podziękowania gościom honorowym, którzy przybyli na nasz piknik.

Dziękujemy Pani Barbarze Nowackiej, Kanclerz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technologii Komputerowych, za zaangażowanie i otwartość na sprawy osób z dysfunkcją wzroku.
Tragicznie zmarła Mama Pani Kanclerz, śp. Minister Izabela Jaruga-Nowacka, aktywnie działała na rzecz osób niepełnosprawnych i walnie przyczyniła się do uchwalenia nowej Ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych, jak również rozporządzenia, które umożliwia niewidomym z psami przewodnikami dostęp do wszystkich miejsc użyteczności publicznej.

Wdzięczność wyrażamy również Panu Krzysztofowi Kosińskiemu, Wicedyrektorowi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych za obecność na naszej imprezie, a tym samym okazanie poparcia Biura dla działań, jakie prowadzimy oraz dla społecznej popularyzacji idei pracy z psem przewodnikiem.

Odpowiedz

Komentarz: