„Kurs na samodzielność 2019” zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON.

Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( „szkoła jesienna”) w terminie 9.09.2019. – 4.10.2019 w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje maksymalnie 250 złotych.

 

Oferujemy:

 • warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu
 • warsztaty z czytania Braille’a
 • warsztaty z samodzielnego poruszania się z białą laską – indywidualne zajęcia
 • warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą
 • warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego
 • grupowe zajęcia psychoedukacyjne
 • indywidualne konsultacje psychologiczne/terapeutyczne
 • zajęcia kulturalno-rozwojowe

 

Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i udział w zajęciach. Przyjazd na koszt własny. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą mogli pomóc wolontariusze.

 

Kogo zapraszamy do projektu?

 • Osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
 • Osoby pełnoletnie.
 • Osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji).
 • Osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej.
 • Osoby, które nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy.
 • Osoby, które nie są mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.

 

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

 • Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który można pobrać ze strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym.
 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć razem z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do biura fundacji ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10 02-366 Warszawa. Zgłoszenia przyjmujemy do  09.06.2019 włącznie.  Prosimy również, jeśli to możliwe, o wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie maila słowa: „Zgłoszenie Kurs na samodzielność 2019”.
 • W drugim etapie kwalifikacji z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne.

Zastrzegamy sobie prawo nie kontaktowania się z osobami niezakwalifikowanymi do projektu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 370 28 75 lub pod adresem e-mail

 

biuro@fundacjavismaior.pl. W temacie prosimy wpisać słowa „Kurs na samodzielność 2019”.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja „Pies Przewodnik” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 adres e-mail: biuro@piesprzewodnik.org.pl.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Zbieramy i przechowujemy Państwa dane osobowe na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.  UE L 2016, Nr 119).

Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do momentu zakończenia projektu.

Państwa dane osobowe przekażemy do następujących podmiotów:

Fundacja Vis Maior z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10 e-mail:  biuro@fundacjavismaior.pl.

W każdym czasie możecie Państwo cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail biuro@piesprzewodnik.org.pl. Wycofanie zgody uniemożliwia udział w projekcie.

Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • sprostowania lub uzupełnienia swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • usunięcia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług przez administratora.

Ankieta rekrutacyjna kurs na samodzielność 2019

logo PFRON aktualne

Odpowiedz

Komentarz: