Szkolenie dla pracowników DPS w Żułowie

Od 12 do 15 listopada 2013 pracownicy Fundacji Pies Przewodnik przeprowadzili szkolenia warsztatowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Dom Nadziei” pn. Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Niewidomych Kobiet.

Przeprowadzone szkolenia :

1) Wsparcie mieszkańców z niepełnosprawnością wzrokową – 20 osób, termin
12-13.11.2013,
2) Wsparcie mieszkańców z niepełnosprawnością intelektualną – 20 osób termin
14-15.11.2013

Zostały one zrealizowane w ramach projektu „Żyjmy Piękniej i Bardziej Aktywnie w Naszym Domu w Żułowie”.

zdjęcie - budynekDPS w Żułowie

Pracownicy DPS mieli możliwość uzyskania zupełnie nowych informacji na temat funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących oraz osób ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną. Brali udział w licznych ćwiczeniach, symulacjach, doświadczeniach – wszystko po to, by jak najdokładniej poczuć i zrozumieć sytuację zdrowotną i społeczną swoich pensjonariuszek. Mieli również okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami, problemami, trudnościami, ale i sukcesami w pracy z niewidomymi mieszkankami Domu.

Uczestnicy ocenili warsztaty bardzo wysoko, podkreślając ich nowatorski i praktyczny charakter. Łatwo było zauważyć zaangażowanie i chęć rozwijania nowych umiejętności pośród personelu Domu. Mimo trudnej i wyczerpującej pracy, wielu uczestników szkoleń wyrażało gotowość i otwartość na nowe inicjatywy i nowe pomysły, na wsparcie aktywności niepełnosprawnych mieszkanek.

Gorąco życzymy powodzenia i sukcesów w pracy.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Odpowiedz

Komentarz: