Szkolenia dotyczące obsługi klientów z dysfunkcją wzroku

W ramach budowania pozytywnych i konstruktywnych postaw wobec osób z dysfunkcją wzroku w grudniu 2012 roku odbyly się dwie edycje szkolenia dla animatorów Centrum Nauki Kopernik. Warsztaty były przez osoby niewidome i słabowidzące przy użyciu aktywnych metod. Uczestnicy mieli okazję nie tylko usłyszeć o tym, jak funkcjonują osoby niewidome, zapoznać się z pomocami, jakich używają, ale także mogli „na własnej skórze” doświadczyć, jak to jest chodzić z białą laską, rozmawiać z kimś bez kontaktu wzrokowego czy wyobrażać sobie opisywany przedmiot, którego się nie widzi.

Animatorzy ćwiczyli również prowadzenie osób niewidomych, wskazywanie im miejsca siedzącego oraz właśnie opisywanie przedmiotów i innych elementów przestrzeni.

Po krótce zapoznali się z problematyką słabego widzenia – z różnymi uszkodzeniami wzroku i ich następstwami funkcjonalnymi. Dowiedzieli się też o istocie pracy z psem przewodnikiem. Na zakończenie szkolenia sami sformułowali listę zasad dobrego, komfortowego i przyjaznego kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku na ulicy.

A oto przykładowy plan zajęć:

1 Przywitanie się i ustalenie zasad współpracy.

2 Rozmowa NT. dotychczasowych doświadczeń z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

3 Trudności w kontaktach z osobami z dysfunkcją wzroku i sposoby ich pokonywania, Sytuacje, wktórych potrzebują pomocy, Sposoby pomagania im.

4 Pomoc osobom niewidomym poruszającym się z białą laską – Prowadzenie, przejście przez drzwi, wskazanie miejsca siedzącego, poruszanie

się po schodach i w wąskich przejściach.

5 Zasady pracy psa przewodnika oraz nawiązywanie kontaktu z osobą korzystającą z jego pomocy.

6 Ćwiczenie bezwzrokowego wykonywania czynności – możliwość doświadczenia bezwzrokowego

funkcjonowania. i

7 Metody właściwego opisywania otoczenia ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym odnalezienie się w danym miejscu, dostosowanie otoczenia do ich potrzeb.

8 Właściwe sposoby opisywania osobom z dysfunkcją wzroku przedmiotów, ich adaptacja do potrzeb tych osób.

9 Prezentacja różnego rodzaju pomocy ułatwiających osobom niewidomym funkcjonowanie.

10 Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Ponieważ warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, trzy kolejne szkolenia odbyły się w czerwcu 2013 roku.

Zwiedzając Centrum Nauki Kopernik pracownicy Fundacji „Pies Przewodnik” i „Vis Maior” osobiście przekonali się o efektach swojej pracy, ponieważ zostali profesjonalnie oprowadzeni po CNK.

Wkrótce odbędą się kolejne szkolenia dla pracowników Muzeum Pałac w Wilanowie.

Odpowiedz

Komentarz: