Ostatnie wolne miejsca na szkolenie specjalistyczne Internet GPS w Fundacji Vis Maior

 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIU SPECJALISTYCZNYM INTERNET I GPS

Fundacja Vis Maior przypomina o atrakcyjnym szkoleniu specjalistycznym dla osób niewidomych z zakresu wykorzystania zasobów i funkcjonalności internetu oraz nawigacji GPS. Zajęcia odbędą się w Warszawie w terminie 17-23 listopada 2014 r. Zapewniamy doskonałą merytorycznie kadrę instruktorską, z dużym doświadczeniem w pracy z osobami niewidomymi. Tematyka zajęć z zakresu internetu to między innymi:

– obsługa aplikacji internetowych

– blogowanie

– zakupy i obsługa rachunku przez internet

– aktualizacja strony internetowej w wybranym programie CMS

– zaawansowane funkcje Google

– system Android

W zakresie wykorzystania GPS przewidujemy praktyczne zajęcia w terenie.

Szkolenie poprowadzą: internet – Tomasz Amsolik i Paweł Wilga, wykorzystanie GPS – Jacek Zadrożny.

Czekają ostatnie wolne miejsca! Zgłoszenia można przesyłać do 27 października 2014 r. Zapraszamy kandydatów, którzy opanowali umiejętność obsługi komputera przy pomocy programów udźwiękawiających lub powiększających i sprawnie piszą na klawiaturze (szkolenie dla osób zaawansowanych!). Wymagane jest posiadanie orzeczenia o znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności z tytułu wzroku. Udział w zajęciach jest bezpłatny, kursantom oferujemy ciepły posiłek w trakcie dnia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu i pobytu w Warszawie.

Oczywiście uczestnicy mogą przybywać na zajęcia z psami przewodnikami.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie fundacji. Link do podstrony z ankietą:

http://fundacjavismaior.pl/projekty/kurs-na-samodzielnosc/

Ankieta dostępna jest w formacie Word. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: a.baranowska@fundacjavismaior.pl lub pocztą do siedziby Fundacji Vis Maior: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego). Z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Wszystkie osoby uczestniczące w naborze do pierwszej tury szkolenia zostaną poinformowane o jego wyniku najpóźniej do 5 listopada 2014 r. Projekt KURS NA SAMODZIELNOŚĆ, w ramach którego organizowane jest szkolenie, dofinansowany jest ze środków PFRON.

Odpowiedz

Komentarz: