Nowa rekrutacja dla osób ubiegających się o psa przewodnika!

Z psem przewodnikiem w nową dekadę?!

Jesteś osobą niewidomą lub słabowidzącą? Lubisz zwierzęta? Codzienne samodzielne podróże po mieście to dla ciebie przedzieranie się przez dżunglę zakrętów, skrzyżowań i słupków? Jeśli tak, pies przewodnik może być szansą dla Ciebie!

Zapraszamy aktywne osoby niewidome i słabowidzące z całej Polski, które chciałyby otrzymać psa przewodnika, do wypełnienia ankiety i przesłania zgłoszenia, w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, współfinansowanego ze środków europejskich.

Uczestnictwo w projekcie to szansa na pomyślne przejście procesu kwalifikacji, a następnie po pozytywnym jego zakończeniu, otrzymanie wyszkolonego psa przewodnika.

Co zrobić, żeby się zgłosić?

Należy pobrać ze strony internetowej ankietę dla osób ubiegających się o psa przewodnika, wypełnić ją i przesłać w wersji elektronicznej (dokument Word bez podpisu) na adres: biuro@piesprzewodnik.org.pl

Jeżeli elektroniczne wypełnienie nie byłoby możliwe, dopuszczamy wypełnienie ręczne drukowanymi literami i przesłanie wersji papierowej na adres: Fundacja „Pies Przewodnik” ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10 02-366 Warszawa.

Po wstępnej pozytywnej weryfikacji zgłoszenia pracownik Fundacji skontaktuje się z daną osobą i poinformuje o dalszej procedurze.

Uwaga! Osoby, które przesyłały wcześniej ankietę dla osób ubiegających się o psa przewodnika oraz osoby, które przeszły pozytywnie proces kwalifikacji lub, które ubiegają się o kolejnego psa przewodnika, powinny teraz ponownie przesłać zgłoszenie na obecnie obowiązującej ankiecie, zamieszczonej na stronie internetowej  

Zapraszamy!

Załączamy również listę dokumentów do zapoznania się:

  1. Regulamin przyznawania psów przewodników w Fundacji „Pies Przewodnik”
  2. Regulamin udziału w projekcie „Apsystent”
  3. Umowa użyczenia psa asystującego, którą podpisują osoby niewidome otrzymujące psa przewodnika,
  4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku, która stanowi załącznik do umowy użyczenia.

Odpowiedz

Komentarz: