„Kurs na samodzielność 2019” zapraszamy do udziału w szkoleniu zaawansowanym

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON.

logo PFRON aktualne

Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji zaawansowanej ( „szkoła zimowa”) w terminie 9.02.2020. – 29.02.2020. w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje 200 złotych.
Oferujemy:
• warsztaty z samodzielnej obsługi udźwiękowionego komputera i smartfonu
• warsztaty z samodzielnego poruszania się z białą laską – indywidualne zajęcia
• warsztaty ze stylizacji – indywidualne zajęcia ze stylistą
• warsztaty kulinarne i czynności dnia codziennego
• indywidualne konsultacje psychologiczne
• indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
• zajęcia kulturalno-rozwojowe
Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i udział w zajęciach. Przyjazd na koszt własny. Nie przewidujemy możliwości przyjazdu z przewodnikiem – uczestnikom w dotarciu z dworca i na miejscu będą mogli pomóc wolontariusze.
Kogo zapraszamy do projektu?
• Osoby niewidome z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
• Osoby pełnoletnie.
Osoby, które posługują się już komputerem na poziomie podstawowym (potrafią bezwzrokowo korzystać z klawiatury), mają udźwiękowiony smartfon.
• Osoby, które niedawno straciły wzrok (lub uległ on znacznemu pogorszeniu) i w związku z tym muszą nauczyć się funkcjonowania w nowej sytuacji).
• Osoby, które nie są uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej. • Osoby, które nie są członkami środowiskowych Domów Samopomocy.
• Osoby, które nie były mieszkańcami/podopiecznymi placówek finansowanych ze środków publicznych.
Co zrobić, by zgłosić się do projektu?
• Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie, który można pobrać ze strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym.
• Wypełnić formularz zgłoszeniowy włącznie z testem wiedzy i podpisany dostarczyć razem z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do biura fundacji ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10 02-366 Warszawa. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.12.2019 włącznie. Prosimy również, jeśli to możliwe, o wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie maila słowa: „Zgłoszenie Kurs na samodzielność 2019”.
• W drugim etapie kwalifikacji z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo nie kontaktowania się z osobami niezakwalifikowanymi do projektu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 370 28 75 lub pod adresem e-mail biuro@fundacjavismaior.pl, wpisując w temacie słowa „Kurs na samodzielność 2019”.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Vis Maior z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10 adres e-mail: biuro@fundacjavismaior.pl.
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Zbieramy i przechowujemy Państwa dane osobowe na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119).
Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do momentu zakończenia projektu. Dane osobowe zostaną przekazane do PFRON za pośrednictwem EGW w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez Fundację oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON.
Państwa dane osobowe przekażemy do następujących podmiotów:
Fundacja „Pies Przewodnik” z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10  adres e-mail: biuro@piesprzewodnik.org.pl.
W każdym czasie możecie Państwo cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail biuro@fundacjavismaior.pl. Wycofanie zgody uniemożliwia udział w projekcie.
Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii;
• przenoszenia danych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• sprostowania lub uzupełnienia swoich danych;
• ograniczenia przetwarzania danych;
• usunięcia danych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług przez administratora.

Pliki do pobrania:

Regulamin Kurs na samodzielność 2019

KNS2019_szkolenie zaawansowane

Odpowiedz

Komentarz: