„Kurs na samodzielność 2019” Poszukujemy instruktorów obsługi komputera i smartfonów

Fundacja Vis Maior i Fundacja Pies Przewodnik poszukują instruktorów obsługi komputera i smartfonów na szkolenie w ramach projektu „Kurs na samodzielność 2019 – podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania.”, dofinansowanego ze środków PFRON

logo PFRON aktualne

 

Termin szkolenia: 9-29 lutego 2020, Warszawa

 

Wymagania:

– znajomość bezwzrokowej obsługi komputera i programów odczytu ekranu

– znajomość obsługi MS Office

– znajomość obsługi Internetu

– znajomość obsługi smartfonów z systemem Android i/lub iOS

– znajomość obsługi aplikacji ogólnodostępnych oraz przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością wzroku

– znajomość aplikacji do nawigowania.

 

Dla pracowników spoza Warszawy istnieje  możliwość zakwaterowania i wyżywienia w miejscu prowadzenia szkolenia.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Fundacji Vis Maior CV i listu motywacyjnego, w których kandydaci wykażą swoje kompetencje formalne oraz doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na ww. stanowisku. Dokumenty należy przesyłać   na adres biuro@fundacjavismaior.pl. W tytule wiadomości proszę napisać „instruktor obsługi komputera”., imię i nazwisko. – Osoby składające dokumenty aplikacyjne są zobowiązane do określenia w liście motywacyjnym liczby godzin zajęć, które są gotowe przeprowadzić w ramach projektu. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Vis Maior, Fundację „Pies Przewodnik” i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe zostaną przekazane do PFRON za pośrednictwem EGW w celu monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez Fundację oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON.

Odpowiedz

Komentarz: