„Kurs na samodzielność 2019” poszukiwani asystenci na szkolenie

Fundacja Vis Maior wraz z Fundacją „Pies Przewodnik” poszukują asystentów na szkolenie dla osób niewidomych w Warszawie w terminie 8.02.-29.02.2020. Osoby, które nie będą dyspozycyjne podczas całego szkolenia, mogą wybrać jeden pełny tydzień.
Podczas wyjazdu osoby niewidome i słabowidzące będą nabywać takie umiejętności jak: samodzielne poruszanie się (orientacja przestrzenna – chodzenie z białą laską), wykonywanie codziennych czynności, obsługa udźwiękowionego komputera i smartfonu.
Do realizacji tych zadań potrzebna jest jednak pomoc asystentów, którzy będą wspierać uczestników szkolenia.
Zadania asystentów polegają na:
• pomocy uczestnikom w dojeździe do hotelu i z powrotem na terenie Warszawy,
• wsparciu udzielanym przy organizacji zajęć i podczas ich trwania,,
• wsparciu uczestników zajęć w przemieszczaniu się i w razie potrzeby w codziennych czynnościach,
• współpracy ze specjalistami zaangażowanymi w realizowane zadania (psychologami, tyflopedagogami, instruktorem obsługi komputera i GPS oraz z koordynatorem).
Zapewniamy:
• podstawowe szkolenie dotyczące specyfiki pracy oraz udzielania pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym,
• umowę zlecenia,
• doświadczenie wspierania osoby niewidomej,
• zaświadczenie o wykonanej pracy,
• osobom spoza Warszawy – zakwaterowanie i wyżywienia
Prosimy wysłać swoje CV na adres e-mail: biuro@fundacjavismaior.pl z dopiskiem „Asystent, imię i nazwisko”.
Prosimy też o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanego ze środków PFRON.

logo PFRON aktualne

Odpowiedz

Komentarz: