Dziękujemy!

Zespół Fundacji „Vis Maior” i „Pies Przewodnik” wyraża głęboką wdzięczność Pani Marcie Lempart za porady prawne, wszechstronną pomoc merytoryczną oraz ogromną życzliwość.

Odpowiedz

Komentarz: