Dzięki nim odbył się piknik

Nasz piknik nie mógłby się odbyć bez wsparcia i zaangażowania wielu ludzi dobrej woli, którym dziś składamy serdeczne podziękowania.

Wdzięczność wyrażamy naszym sponsorom:

 • firmie Alianz S.A.: Panu Prezesowi Pawłowi Dangelowi oraz panu Dariuszowi Kupieckiemu, Dyrektorowi ds. Projektów Korporacyjnych za wydrukowanie plakatów informujących o pikniku i ulotek Fundacji “Pies Przewodnik” 
 • firmie Polkomtel S.A. za wsparcie finansowe,
 • Miastu Stołecznemu Warszawa,

 

patronom medialnym:

 • Radiu Kampus,
 • Miesięcznikowi „Mój Pies”

 

 • Antyradiu za wsparcie medialne,
 •   Konferansjerowi, Robertowi Więckowskiemu za świetne poprowadzenie całości imprezy,

Artystom, którzy uświetnili nasz piknik:

 • Pani Mai Jaglińskiej za ręczne pomalowanie kubeczków w podobizny psów, a także za namalowanie obrazu, 
 • oraz wokalistom i akompaniatorom,
 • Ewie Zadrożnej i Marcinowi Borkowi,
 • Romualdowi Roczeniowi i Waldemarowi Lewandowskiemu,
 • Sylwii Pogwizd,
 • Julii Lejman,

 

 • Anecie Lejman i Andrzejowi Matuszyńskiemu za wsparcie marketingowe przy organizacji i promocji pikniku,
 • Agnieszce Prus za pomoc w przygotowaniu ulotek od strony graficznej,
 • Domowi Spotkań z Historią za zorganizowanie i poprowadzenie zabawy edukacyjnej dla dzieci,

Treserom:

 • Agnieszce Boczuli,
 • Magdalenie Czajkowskiej,
 • Tomaszowi Jakubowskiemu
 • Za organizację pokazów pracy psów przewodników i psów sportowych,
 • Katarzynie Tomasiak za udział w pokazie ze swoim psem przewodnikiem – Megi,
 • a także wolontariuszom:

Sylwii Pilarskiej,

Jolancie Kobus,

Ludwice Borzymek,

Marii Toberze,

Julicie Siemiątkowskiej,

Annie Kopyść,

Annie Budzińskiej,

Piotrowi Sieczkowskiemu,

Andrzejowi Lewandowskiemu,

Patrycji Buziewicz,

Paulinie Walczak,

Karolinie Domańskiej,

Beacie Łuczyńskiej,

Irenie Koch 

  za nieocenioną pomoc w organizacji i obsłudze pikniku,

 • Arturowi Aksamitowi za filmowe i fotograficzne dokumentowanie imprezy.

Odpowiedz

Komentarz: