„Apsystent” Zapraszamy do składania ofert na zakup specjalistycznej uprzęży psa przewodnika

wszystkie_loga_apsystent

Fundacja „Pies Przewodnik” jako partner projektu pt.: „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1,  zaprasza
do składania ofert   na zakup

dziesięciu  kompletów specjalistycznej uprzęży, niezbędnej do szkolenia i pracy psa przewodnika osób niewidomych. Każdy komplet składa się z:
a) szorek i pałąka/ramienia metalowego, okuć metalowych oraz
b) oznaczeń z napisami.

Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl do dnia 26 lipca 2020 włącznie.

Szczegóły ogłoszenia pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1254701

Odpowiedz

Komentarz: