„Apsystent” Szkolenie dla wolontariuszy

wszystkie_loga_apsystentGdy robi się coś ze świadomością celu, łatwiej jest w pełni zaangażować się w działanie. W Fundacji „Pies Przewodnik” dobrze o tym wiemy. Dlatego w sobotę 1 lutego zorganizowaliśmy szkolenie dla wolontariuszy, którzy wychowują przyszłe psy przewodniki. W pierwszej części zajęć nasi wolontariusze mieli okazję poznać Pana Pawła Wdówika – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pan Paweł jest osobą niewidomą i korzysta z pomocy psa przewodnika. Psy, które wcześniej mu pomagały, były szkolone  w Stanach Zjednoczonych. Od ubiegłego roku Pan Paweł porusza się z pomocą psa przekazanego przez Fundację Vis Maior. Na naszą prośbę chętnie opowiedział  o swoich doświadczeniach i spostrzeżeniach. Porównał też sposób szkolenia psów przewodników w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wskazał na wiele różnic, jednakże za każdym razem podkreślał, jak ważną funkcję pełni wolontariusz, który poprzez wychowanie psa i zapoznanie go ze środowiskiem miejskim daje mu dobre podstawy do szkolenia specjalistycznego i wykonywania zadań przewodnika osoby niewidomej.

Drugą część spotkania poprowadziła natomiast Pani Aneta Lejman – długoletnia wolontariuszka fundacji, która wychowała kilka psów przewodników. Pani Aneta jest Dyrektorką Fundacji Radia Zet oraz trenerką interpersonalną.  Dlatego nie tylko podzieliła się swoim doświadczeniem dotyczącym wolontariatu, lecz także poprowadziła warsztaty interpersonalne. Pozwoliły one na zdobycie i utrwalenie kompetencji przydatnych w wychowywaniu i szkoleniu psów. Stanowiły też okazję do integracji, lepszego poznania się oraz podtrzymywania więzi w naszym zespole.

 

Wydarzenie stanowiło trzeci moduł szkolenia wprowadzającego dla rodzin zastępczych i odbyło się w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1.

Odpowiedz

Komentarz: