W związku z pytaniami nt. leczenia komórkami macierzystymi

W związku z kierowanymi do nas prośbami o udostępnienie informacji oraz udzielenie wsparcia finansowego przeznaczonego na leczenie komórkami macierzystymi, informujemy, że ponieważ nie posiadamy wystarczającej wiedzy na temat tej metody leczenia, nie chcemy rozpowszechniać niesprawdzonych wiadomości. Ponadto, udzielanie wsparcia finansowego indywidualnym osobom niewidomym nie jest zgodne ani ze statutem, ani ze strategią działania fundacji. W naszej organizacji bowiem wspieramy aktywność osób niewidomych i słabowidzących. Poprzez organizowanie kursów samodzielnego poruszania się z białą laską i bezwzrokowej obsługi komputera dajemy osobom niewidomym możliwość pełnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.

Odpowiedz

Komentarz: