Przyjdź na konferencję Fundacji “Vis Maior”

Fundacja “Vis Maior” zaprasza na konferencję pt „Udział osób niewidomych w życiu społecznym i przestrzeni publicznej”
grafika plakatowa
Fundacja „Vis Maior”
pragnie zaprosić na konferencję
MÓW DO MNIE
SŁUCHAJ MNIE
ZOBACZ NAS
Udział osób niewidomych w życiu społecznym
i przestrzeni publicznej
która odbędzie się 5 grudnia 2012 r. (środa)
w centrum konferencyjno-szkoleniowym
przy ul. Bobrowieckiej 9 w Warszawie
(Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach), w godzinach 12.00-14.00.
Konferencja prasowa dla dziennikarzy
rozpoczyna się o godzinie 11.00.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w konferencji
na e-mail: e.roszczyk@fundacjavismaior.pl
lub telefonicznie: (22) 408 41 49
PLAN KONFERENCJI
11.00−11.30 – Konferencja prasowa
11.30−12.00 – Przerwa kawowa i czas dla mediów
12.00−12.15 – Pokaz pracy psów przewodników
12.15−14.00 − Część merytoryczna
Powitanie Gości − Jolanta Kramarz, Prezes Fundacji „Vis Maior”
Wystąpienia:
1.
Zacznij wreszcie mnie słuchać! O spotkaniach z niewidomymi na ulicy − Magdalena Raczyńska
2.
Nazywam się Pies, Pies Przewodnik − jak wyglądam i co robię… − Joanna Witkowska
3.
Otwórzcie drzwi! Prace legislacyjne dotyczące obecności psów przewodników w przestrzeni publicznej −Jolanta Kramarz
4.
Zobacz nas  −czyli o tym, jak niewidomi żyją i funkcjonują w XXI wieku −Jacek Zadrożny
5.
Niewidomy w banku − ratuj się kto może! O dostępie osób niewidomych do dóbr i usług, które są oferowane przez instytucje finansowe – wyniki badań i rekomendacje – Magdalena Raczyńska, Anna Baranowska
6.
Niewidomy w komunikacji miejskiej. Czy trafię do celu?Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Fundację „Vis Maior” −Anna Miętus
7.
Niewidomy jest… −Badania prowadzone nt. postrzegania obecności osób niewidomych         w przestrzeni publicznej i w życiu społecznym – Julia Sapocińska, GFK Polonia.
8.
Dyskusja
Wystąpienia będą przeplatane prezentacją krótkich filmów dotyczących:
psów przewodników,
obsługi niewidomych klientów – film instruktażowy,
życia codziennego niewidomych wspieranych przez nowe technologie,
relacji niewidomi-widzący na ulicy, czyli o tym, jak pomagać niewidomym, by nie szkodzić.
14.00 – Poczęstunek
logo PFRON
Projekt dofinansowany ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Odpowiedz

Komentarz: