Pies przewodnik w transporcie zbiorowym

Zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego – do ulgi 95 % przy przejazdach środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych,
jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej.
Natomiast według artykułu 1 ustęp 4 punkt 3 tej ustawy przez przewodnika osoby niewidomej
należy rozmieć jedną osobę powyżej 13 roku życia albo psa przewodnika.
Z kolei termin transport zbiorowy jest zdefiniowany w artykule 4 ustęp 4 punkt 14
ustawy o transporcie zbiorowym i oznacza powszechnie dostępny regularny przewóz
osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej,
liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej a więc stosuje się również do przewoźników
prywatnych.

Odpowiedz

Komentarz: