Orientacja osób niewidomych poruszających się z psami przewodnikami

Projekt „Orientacja przestrzenna osób niewidomych poruszających się z  psami przewodnikami” jest realizowany od 1 czerwca do 31 grudnia 2019. Został dofinansowany ze środków PFRON. dotyczy kształcenia i rozwijania umiejętności otoczenia osób niewidomych, w  tym kadry pracującej z nimi. Jest poświęcony nauce i rozwijaniu orientacji przestrzennej osób niewidomych, które korzystają albo chcą skorzystać z pomocy psów przewodników. Projekt obejmuje: Dwa czterodniowe warsztaty wyjazdowe, kierowane do: instruktorów orientacji przestrzennej zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie diagnozowania osób pod kątem ich predyspozycji do poruszania się z psami przewodnikami, a także wspieraniem orientacji przestrzennej właścicieli psów przewodników, (łącznie 20 osób),

Osób zaangażowanych w pomoc osobom niewidomym i ich rehabilitację: studentów, wolontariuszy, pracowników ośrodków szkolno-wychowawczych dla osób niepełnosprawnych   wzrokowo, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wspierania orientacji przestrzennej niewidomych właścicieli psów przewodników. (łącznie 20 osób). Uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne certyfikaty.

Zostanie stworzona baza informacji o specjalistach tyflopedagogach działających lokalnie.  Stworzy to sieć specjalistów, do których będzie można kierować osoby niewidome i słabowidzące z określonego regionu, potrzebujące wsparcia, np.: orientacji przestrzennej, terapii widzenia, nauki pisma Braille’a.

logo PFRON aktualne

Odpowiedz

Komentarz: