Nowy nabór! Szukamy aplikantów na trenera psów przewodników

Fundacja Pies Przewodnik, jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług aplikanta na trenera psów przewodników.

Szczegółowe informacje o procesie aplikacji są dostępne na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/27288

Ofertę należy przesyłać do 30 stycznia 2021 r. do końca dnia na adres: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl.

Zapraszamy!

Budowanie kompleksowego systemu szkolenia psów przewodników - baner z logotypami