„Kurs na samodzielność 2019” Nabór pracowników

Nabór pracowników do projektu „Kurs na samodzielność 2019”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo PFRON aktualne

Fundacja Vis Maior i Fundacja „Pies Przewodnik” poszukuje:

  1.  tyflopedagogów – instruktorów orientacji przestrzennej, czynności życia codziennego, nauki pisma Braille’a .
  2. Instruktorów bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych, przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku.
  3. Psychologów/terapeutów do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji oraz grupowych zajęć psychoedukacyjnych.
  4. Stylisty
  5. Asystentów osoby niewidomej i/lub słabowidzącej
  6. Instruktora WF

 

Szkolenie będzie prowadzone w terminie 9.09.2019 do 4.10.2019 na terenie Warszawy.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie do Fundacji Vis Maior CV i listu motywacyjnego, w których kandydaci wykażą swoje kompetencje formalne oraz doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku na ww. stanowiskach. Prosimy mieć na uwadze, że uczestnikami szkolenia będą osoby rozpoczynające swoją drogę do niezależności.

Dokumenty należy przesyłać do dnia XX.XX 2019 roku, na adres XXXXXXXX@fundacjavismaior.pl.

W tytule wiadomości proszę pisać odpowiednio „tyflopedagog” , „instruktor obsługi komputera” itd., imię i nazwisko.

– Osoby składające dokumenty aplikacyjne są zobowiązane do określenia w liście motywacyjnym liczby godzin zajęć, które są gotowe przeprowadzić w ramach projektu.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Odpowiedz

Komentarz: