Apsystent” Zaproszenie do składania ofert na świadczenie podstawowych usług weterynaryjnych

wszystkie_loga_apsystent Fundacja „Pies Przewodnik” jako partner projektu pt.: „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1,  zaprasza

do składania ofert na świadczenie usług weterynaryjnych
dla psów szkolonych do roli psa przewodnika, w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej,
badań radiologicznych stawów łokciowych i biodrowych wykonywanych przed ukończeniem 12 miesiąca życia oraz diagnostyki laboratoryjnej innej niż alergologia i genetyka.

Oferty prosimy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl do 4 lipca 2020. Szczegóły pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1251638

Odpowiedz

Komentarz: