„Apsystent” Zaproszenie do składania ofert na zakup karmy i gryzaków

Fundacja „Pies Przewodnik” jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. zaprasza do składania ofert na zakup karmy i gryzaków twardych dla psów ras dużych, które będą szkolone na przewodniki dla osób niewidomych. Psy zostaną następnie przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia. Oferty prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną: e-mail: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl. Na przesłane dokumenty czekamy do końca dnia 12 stycznia 2021 r. Szczegóły pod adresem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25821

Odpowiedz

Komentarz: