„Apsystent” Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług weterynaryjnych

Fundacja „Pies Przewodnik”, jako partner projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER działanie 4.1. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług weterynaryjnych dla psów szkolonych do roli psa przewodnika, w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej oraz diagnostyki laboratoryjnej innej niż alergologia i genetyka.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Fundacja „Pies Przewodnik”, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10;  02-366 Warszawa.

Na oferty czekamy do końca dnia: 15 grudnia 2020r.

Pełna treść oferty znajduje się pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19754

Odpowiedz

Komentarz: