„Apsystent” Uwaga! Nadal szukamy wolontariuszy do pomocy w socjalizacji przyszłych psów przewodników

wszystkie_loga_apsystent

Fundacja „Pies Przewodnik”  działająca na rzecz osób z dysfunkcją wzroku poszukuje wolontariuszy, którzy podejmą współpracę w procesie szkolenia psów przewodników, jako rodziny zastępcze lub pogotowie wolontarystyczne. Biorąc udział w wolontariacie, kandydat wesprze osoby z niepełnosprawnością wzroku w ich codziennym funkcjonowaniu oraz przyczyni się do zwiększenia ich aktywności społecznej, dzięki pomocy psa przewodnika.
Poszukiwane są osoby, które:
• Staną się rodziną zastępczą i przyjmą do swojego domu psa (szczeniaka) pod stałą opiekę. Jej efektem będzie przygotowanie psa, przy współpracy z trenerem, do dalszego etapu szkolenia
• lub
• Są gotowe przyjąć psa na kilka/kilkanaście dni w roku w ramach działań pogotowia wolontarystycznego.
• mieszkają w Warszawie lub w promieniu ok. 50 kilometrów od Warszawy.
Oprócz opieki i codziennych zadań związanych z wychowywaniem psa, do obowiązków wolontariusza będzie należała między innymi: ścisła współpraca z trenerem i koordynatorem wolontariuszy, udział w szkoleniach dla wolontariuszy, współpraca z lekarzem weterynarii, przekazywanie informacji potrzebnych do prowadzenia karty postępów psa w szkoleniu.
Fundacja zapewnia utrzymanie psa i opiekę weterynaryjną. Zapewniamy też stały kontakt z trenerem i systematyczne wsparcie, uczestnictwo w zajęciach grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistę.
Od kandydata oczekujemy:
• zainteresowania potrzebami osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku,
• świadomości celu wolontariatu, jakim jest podniesienie jakości życia i pomoc w codziennym funkcjonowaniu osobom niewidomym i słabowidzącym,
• szacunku do zwierząt i kierowania się ich dobrem,
• zaangażowania i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań,
• chęci rozwoju, poznawania i nauki nowych rzeczy,
• otwartości na współpracę i dzielenie się pomysłami,
• bycia otwartym na ewaluację swojej pracy.
Wolontariuszem może zostać osoba, która spełnia poniższe wymagania:
• jest pełnoletnia,
• jest dobrze zorganizowana, obowiązkowa, świadoma, odpowiedzialna za wykonywanie określonych obowiązków,
• jeśli pracuje, to ma możliwość przychodzenia do pracy z psem (pies może przebywać sam do 5 godzin dziennie),
• ma zgodę pozostałych domowników na przyjęcie psa (w rodzinie nie może być dzieci poniżej 5 roku życia),
• jeśli mieszkanie nie jest własnością wolontariusza, uzyska pisemną zgodę najemcy na zamieszkanie psa,
• ma warunki domowe odpowiadające potrzebom psa i umożliwiające jego prawidłowy rozwój,
• jest sprawna lokomocyjnie, porusza się komunikacją publiczną, sama jeździ lub ma w rodzinie dostęp do samochodu osobowego,
• nie ma alergii na sierść psa.
Dodatkowe atuty:
• mile widziane doświadczenie w zakresie opieki nad zwierzętami,
• wskazane jest, żeby w budynku, w którym zamieszkuje wolontariusz, znajdowała się winda
• mile widziane są inne zwierzęta zamieszkujące w domu wolontariusza, np.: koty, świnki morskie,
• znajomość specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku.
Oferujemy:
• możliwość zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń w prężnie działającej i dynamicznie rozwijającej się organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji,
• udział w ogólnopolskim projekcie „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów oraz zasad jego finansowania”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
• umowę wolontariacką, rekomendację.
Przebieg rekrutacji:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety dostępnej w osobnym pliku na adres:

joanna.witkowska@piesprzewodnik.org.pl

oraz o dołączenie CV
W kolejnym etapie, po analizie nadesłanych dokumentów, poprosimy wybranych kandydatów o kontakt do osób, które będą mogły udzielić kandydatowi rekomendacji; dotyczy to tylko tych osób, które pracowały wcześniej, jako wolontariusze).
W trzecim etapie kandydatów zaprosimy na zdalną rozmowę kwalifikacyjną, chyba że sytuacja epidemiologiczna pozwoli na spotkanie osobiste.
Na dokumenty przesłane wyłącznie drogą elektroniczną czekamy do 8 lipca 2020 r.

Pliki do pobrania:

http://archiwum.piesprzewodnik.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/aplikacja_dla_wolontariuszy_PP.pdf

Odpowiedz

Komentarz: