„Apsystent” Poszukujemy wolontariuszy do pomocy w socjalizacji przyszłych psów przewodników

wszystkie_loga_apsystentFundacja „Pies Przewodnik”  działająca na rzecz osób z dysfunkcją wzroku poszukuje wolontariuszy, którzy podejmą współpracę w procesie szkolenia psów przewodników, jako rodziny zastępcze lub pogotowie wolontarystyczne. Biorąc udział w wolontariacie, kandydat wesprze osoby z niepełnosprawnością wzroku w ich codziennym funkcjonowaniu oraz przyczyni się do zwiększenia ich aktywności społecznej, dzięki pomocy psa przewodnika.

Poszukiwane są osoby, które:

  • Staną się rodziną zastępczą i przyjmą do swojego domu psa (szczeniaka) pod stałą opiekę. Jej efektem będzie przygotowanie psa, przy współpracy z trenerem, do dalszego etapu szkolenia
  • lub
  • Są gotowe przyjąć psa na kilka/kilkanaście dni w roku w ramach działań pogotowia wolontarystycznego.
  • mieszkają w Warszawie lub w promieniu ok. 50 kilometrów od Warszawy.

Oprócz opieki i codziennych zadań związanych z wychowywaniem psa, do obowiązków wolontariusza będzie należała między innymi: ścisła współpraca z trenerem i koordynatorem wolontariuszy, udział w szkoleniach dla wolontariuszy, współpraca z lekarzem weterynarii, przekazywanie informacji potrzebnych do prowadzenia karty postępów psa w szkoleniu.

Fundacja zapewnia utrzymanie psa i opiekę weterynaryjną. Zapewniamy też stały kontakt z trenerem i systematyczne wsparcie, uczestnictwo w zajęciach grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistę.

Od kandydata oczekujemy:

• zainteresowania potrzebami osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku,

• świadomości celu wolontariatu, jakim jest podniesienie jakości życia i pomoc w codziennym funkcjonowaniu osobom niewidomym i słabowidzącym,

• szacunku do zwierząt i kierowania się ich dobrem,

• zaangażowania i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań,

• chęci rozwoju, poznawania i nauki nowych rzeczy,

• otwartości na współpracę i dzielenie się pomysłami,

• bycia otwartym na ewaluację swojej pracy.

Wolontariuszem może zostać osoba, która spełnia poniższe wymagania:

• jest pełnoletnia,

• jest dobrze zorganizowana, obowiązkowa, świadoma, odpowiedzialna za wykonywanie określonych obowiązków,

• jeśli pracuje, to ma możliwość przychodzenia do pracy z psem (pies może przebywać sam do 5 godzin dziennie),

• ma zgodę pozostałych domowników na przyjęcie psa (w rodzinie nie może być dzieci poniżej 5 roku życia),

• jeśli mieszkanie nie jest własnością wolontariusza, uzyska pisemną zgodę najemcy na zamieszkanie psa,

• ma warunki domowe odpowiadające potrzebom psa i umożliwiające jego prawidłowy rozwój,

• jest sprawna lokomocyjnie, porusza się komunikacją publiczną, sama jeździ lub ma w rodzinie dostęp do samochodu osobowego,

• nie ma alergii na sierść psa.

Dodatkowe atuty:

• mile widziane doświadczenie w zakresie opieki nad zwierzętami,

• wskazane jest, żeby w budynku, w którym zamieszkuje wolontariusz, znajdowała się winda

• mile widziane są inne zwierzęta zamieszkujące w domu wolontariusza, np.: koty, świnki morskie,

• znajomość specyfiki funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku.

Oferujemy:

• możliwość zdobycia nowych kompetencji i doświadczeń w prężnie działającej i dynamicznie rozwijającej się organizacji pozarządowej o ugruntowanej pozycji,

• udział w ogólnopolskim projekcie „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów oraz zasad jego finansowania”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

• umowę wolontariacką, rekomendację.

Przebieg rekrutacji:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety dostępnej w osobnym pliku na adres: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl oraz o dołączenie CV

W kolejnym etapie, po analizie nadesłanych dokumentów, poprosimy wybranych kandydatów o kontakt do osób, które będą mogły udzielić kandydatowi rekomendacji; dotyczy to tylko tych osób, które pracowały wcześniej, jako wolontariusze).

W trzecim etapie kandydatów zaprosimy na zdalną rozmowę kwalifikacyjną, chyba że sytuacja epidemiologiczna pozwoli na spotkanie osobiste.

Na dokumenty przesłane wyłącznie drogą elektroniczną czekamy do 30 czerwca 2020 r.

Adres do nadsyłania ofert: agnieszka.kwolek@piesprzewodnik.org.pl

Pliki do pobrania:

Aplikacja dla wolontariuszy

Odpowiedz

Komentarz: